พิธีถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษ 84 พรรษ 12 สิงหาคม 2559

« 1 of 6 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed