อบรมเชิงปฎิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก ท่านรองทัศนัย มีทองค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed