งานแสดงนิทรรศการ

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ
การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

« 1 of 4 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed