แนะแนว โครงการ วมว

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับงานแนะแนว เข้ามาแนะแนว
“โครงการสนับสนุนการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”
(โครงการ วมว.)
ให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.

Comments are closed