การแข่งขันวิ่ง + ชักเย่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ช.น.พ.59” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
ซึ่งในวันนี้เป็นการแข่งขันวิ่ง ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน(ชักเย่อ)

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed