มอบทุนโครงการโรงเรียนกรุงไทยสานฝัน

คุณกฤษณะ หิรัณยเกศ ผู้จัดการสำนักงานเขตชัยนาท ธนาคารกรุงไทย และคณะ
มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี
สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
ทุนละ 50,ooo บาท/คน เป็นประจำทุกปี จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2559 นี้ มอบให้ 4 ทุน รวมเป็นเงิน 200,000 บาท โดยมีนางสาวโสภิษฎา พิบูลไพโรจน์ เป็นตัวแทนรับมอบ

Bookmark the permalink.

Comments are closed