พิธีรับทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปีการศึกษา 2559
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โดยมีท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

Bookmark the permalink.