เด็กเก่งคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เนื่องในวัน PI DAY โดยมีท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในครั้งนี้

Bookmark the permalink.

Comments are closed