รางวัล zero waste

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดชุด รีไซเคิล และ การโต้วาที

Bookmark the permalink.

Comments are closed