ทุนศึกษากิจ

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา
ทุนศึกษากิจ ทุนมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท ทุนสมาคมชัยนาท และทุนโรงพยาบาลเวชธานี
ณ ประชุมกาญจนาภิเษก  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

« 1 of 2 »

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed