จัดทำโบว์ไว้ทุกข์

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ร่วมจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อนำไปแจกเพื่อนๆ นักเรียนและประชาชนทั่วไป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed