สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท)
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 – 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

asas

Bookmark the permalink.

Comments are closed