กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ภาคบ่าย)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

ร่วมกันทำกิจกรรมอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัด
ด้วยการทำความดีทั้ง กาย วาจา และใจ

ขอบคุณภาพจากคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ

« 1 of 6 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed