กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ภาคบ่าย)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

ร่วมกันทำกิจกรรมอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัด
ด้วยการทำความดีทั้ง กาย วาจา และใจ

ขอบคุณภาพจากคณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed