ชาว ช.น.พ. ร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
เข้ามารับบริจาคโลหิตให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาคารเจ้าสามพระยา
ในการนี้ ท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มาให้กำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมด้วย

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed