วันสมเด็จมหาธีราราชเจ้า

กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เนื่องในวันสมเด็จมหาธีราราชเจ้า 25 พฤศจิกายน ประจำปี 2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed