เพชร ช.น.พ. ค่าย สอวน.59

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ในปีการศึกษา 2559 นี้
สามารถสอบติด ค่าย โอลิมปิกวิชาการ 3 คน แบ่งเป็นวิชาชีววิทยา 2 คน และ เคมี 1 คน
ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ แสดงความกับนักเรียนทั้ง 3 คน ด้วย ช่อดอกไม้ เกียรติบัตร เงินรางวัล

ได้แก่ 1.นางสาวกนกวรรณ คุ่ยจาด ม.5/พ  สอบติด สอวน. ค่าย 1 และ ค่าย2 วิชาเคมี 
2. นางสาววิชญาพร ศิลธรรม ม.5/พ สอบติด สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
3.นางสาวอินทิพร มลิจันทร์ ม.6/2 สอบติด สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา

วิชา เคมี ฝึกสอนโดย อาจารย์วันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
วิชา ชีววิทยา ฝึกสอนโดย อาจารย์วิศรุฒม์  เอมสมบูรณ์

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed