ระบบไฟฟ้าโรงเรียนขัดข้อง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกิดอุบัติเหตุ รถเครนได้เกี่ยวสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้ม
มีผลให้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนใช้การไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 15.00 น.
และได้มีการประสานงานซ่อมบำรุง แล้วเสร็จ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 17.20 น.
ระบบ Sever และ Web site ของโรงเรียนใช้ได้ปกติ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ค่ะ

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed