ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-mail Address ของซึ่งต้องใช้ในการลงทะเบียนเรียน และเรียนวิชาต่างๆ

หมดเขตการกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ตามที่แจ้งล่วงหน้า

 m1h

Bookmark the permalink.

Comments are closed