นักเรียนยอดเยี่ยม 10 อันดับแรก

นักเรียนยอดเยี่ยม 10 อันดับแรก
ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปีการศึกษา 2561

 

หมายเหตุ: ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ไปรายงานตัวเพื่อรับเกียรติบัตรที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 8:30 น. 

 

dds

Bookmark the permalink.

Comments are closed