ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดห้องเรียน ม.4

ประกาศจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรายชื่อตามประกาศการจัดห้องเรียน พร้อมผู้ปกครอง  ให้มามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และต้องเตรียมเอกสารการมอบตัวให้ครบถ้วนตามที่แจกในวันรายงานตัว
หมายเหตุ: นักเรียนต้องกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-mail Address ของซึ่งต้องใช้ในการลงทะเบียนเรียน และเรียนวิชาต่างๆ

หมดเขตการกรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ตามที่แจ้งล่วงหน้า

 

 

dsa

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed