ประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตร Top 10 ม.1

ประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงสุด 10 อันดับแรก

ขอบคุณภาพจาก อ.จันทนา คงฤทธิ์ ค่ะ

Top10e

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed