ทัศนศึกษา ม.2

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา 
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น


Bookmark the permalink.