พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการ Active Learning
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed