อบรม stem ทางไกล

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.อรชุมา พรหมทับทิม ค่ะ

« 2 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed