ผลงานนักเรียน (One Day with Padie)

One Day with Padie นำเสนอพิษจากโรงงานถ่านไฟฉาย
โดยนักเรียนชั้น ม. 5/พิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เสนอครูภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ วิชา ว 30234 อุตสาหกรรมและไฟฟ้าเคมี บูรณาการกับวิชา สัตววิทยา เสนอครูนฤมล โตอ่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก Phatsiree Boonsermrak

คลิ๊กเพื่อชมผลงาน

asz

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed