อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย

Bookmark the permalink.

Comments are closed