กิจกรรม ณ ลานธรรม

กิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสมาธิ สติและปัญญา 
รวมถึงการดูแลนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่คุณครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะเช็คการมาเรียนของนักเรียน
ผ่านระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ 

ทำให้ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการมาเรียนและเข้าเรียนของบุตรหลานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

Bookmark the permalink.