หุ่นฟาง-นกกระเรียนหงอนพู่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมส่งหุ่นฟางนกเข้าประกวด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

lk

Bookmark the permalink.