ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ทดลองใช้ 1 สัปดาห์ เริ่มใช้วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

หมายเหตุ: ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 งดแต่งกายเครื่องแบบกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องจากมีการประชุมในคาบกิจกรรม

 

m1p7 m1811
m2p7 m2811
m3p7 m3811
 

 

m4p7 m4810
m5p7 m5810
m6p7 m6810

Bookmark the permalink.

Comments are closed