งานแนะแนวบริการ

วันที่ 21 ม.ค. 2560 งานแนะแนวบริการเป็นสนามสอบให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ของนักเรียนในจังหวัดชัยนาท
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี

Bookmark the permalink.