อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โดยมี ศน. อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๕ เป็นวิทยากร ให้ความรู้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาพ อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย

Bookmark the permalink.

Comments are closed