ประมงชัยนาท มอบพันธุ์กบ พันธุ์ปลา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบคุณ ท่านชูชาติ ผิวเผือก รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท) กรมประมง
ได้นำพันธุ์กบตัวใหญ่ และพันธุ์ปลา จำนวนมาก มามอบให้โรงเรียน ได้ปล่อยลงบ่อและสระ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ขอบคุณภาพจาก ท่านรองฯทัศนัย มีทอง ค่ะ

Bookmark the permalink.