อบรม PLC

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ
จัดการการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed