อบรม PLC

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ
จัดการการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

There are no images in this gallery.

Bookmark the permalink.

Comments are closed