อบรมการนำหลักสูตรไปใช้

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน”
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โดยมีอาจารย์พวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed