ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

ขอบคุณภาพจาก อ.พลพิพัฒน์ ทิพยไชย ค่ะ

Bookmark the permalink.