ครอบครัวพอเพียง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้รับสารตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับ ดีเยี่ยม
และได้รับรางวัลการขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับ ชมเชย

ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed