ซัมซุงคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต

ตัวแทนบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  มาสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อรับมอบห้องเรียนอนาคต
Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”
โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำเสนอการปรับใช้โมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต ในบริบทใหม่  ด้วยการนำนวัตกรรมของซัมซุง และ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed