กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณลานธรรม
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก นาย ธนนล  ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed