ชนะเลิศแข่งขันทักษะภาษาไทย

วัน 27 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทยจังหวัดชัยนาท โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ผลการแข่งขัน นักเรียน ชนพ.ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนแข่งระดับเขต 4 รายการ ได้แก่ กลอนสุภาพ คัดลายมือ ย่อความ และเรียงความ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed