ร้องเพลงประกวดจังหวัด To Be Number One

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5 และ 5/7
ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท ร่วมร้องเพลงเพื่อประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed