กิจกรรม5คำ 5ข้อ ที่พ่อสอน

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กลุ่มศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ และกลุ่มอื่นๆ
ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “5คำ 5ข้อ ที่พ่อสอนอ.”
ณ บริเวณลานธรรม ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วิษณุ ประสิทธิกสิกร ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed