แนะนำครูจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนะนำคุณครูชาวจีน ที่จะมาสอนและพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed