อบรม startup

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้โครงการผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

ขอบคุณภาพจาก อ.บุญเหลือ หอมเนียม ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed