ชนะเลิศภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
เข้าแข่งขัน 4 รายการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 3 รายการ ได้แก่ ย่อความ เรียงถ้อยร้อยความ และแต่งคำประพันธ์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

S_8058411696961

Bookmark the permalink.

Comments are closed