O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ขอบคุณภาพจาก อ.อรชุมา พรหมทับทิม ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed