ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates sufficient for a family, school and community)
ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Raise awareness against corruption)

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค และ นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed