กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ลูกเสือ  ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยขน์  นักการ  ร่วมแรง  ร่วมใจกัน พัฒนาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านข้างอาคารอุตสาหกรรม

ขอบคุณภาพจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed