ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม

กิจกรรมการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed