แฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นำนักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ตอบปัญหา วาดภาพ และการพูดสุนทรพจน์
ในกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จาก ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed