นายแพทย์นุกูล อาจคงหาญ มอบทุน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบขอบพระคุณ นายแพทย์นุกูล  อาจคงหาญ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.สิริพรรณ  แสงโป๋ ค่ะ

S_8112396416979 S_8112396455471

Bookmark the permalink.

Comments are closed