เกียรติบัตรครูดี

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ปีการศึกษา 2560

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed